Bankowość elektroniczna

Call Center 800 888 888

Rachunek bieżący dla firm

  • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
  • Możliwość korzystanie z Bankowości Internetowej           
  • Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon
  • Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
  • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach

OPŁATY

  • prowadzenie                                            20,00 zł/miesiąc
  • wypłaty / wpłaty gotówkowe                     0,00 zł
  • bankowość internetowa                            0,00 zł

 

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZA

Otwórz się na nowe możliwości już dziś bez dodatkowych kosztów.

  • www (Internet)
  • Teleserwis
  • SMS
  • Doładowania telefonów
  • Wyciąg po zalogowaniu lub na e-mail
  • Wykwalifikowane  Call Center  w godzinach od 6-22

Autoryzacja przelewów poprzez:

  • Hasła jednorazowe TAN
  • Token
  • SMS
  • karta chipowa + PIN