kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących wydatków prowadzonej działalności i może być udzielony podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy posiadają rachunek w Banku.

  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Okres kredytowania - do 3 lat
  • Odsetki płacisz od wykorzystanej kwoty