kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących wydatków prowadzonej działalności.