Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć gospodarczych w rachunkach kredytowych. Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym.
  • Okres kredytowania może być krótkoterminowy lub długoterminowy
  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Zabezpieczenie – różne formy przyjmowane przez Bank