Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - przeznaczony jest na wydatki związane z bieżącą działalnością.