kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:
  • budowę, nadbudowę, rozbudowę lub dokończenie budowy oraz remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
  • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  • zakup:

- działki budowlanej,
- lokalu mieszkalnego lub domu,
- dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

  • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.