Western Union

Western Union od ponad 160 lat oferuje możliwość prostego, szybkiego i bezpiecznego przesłania pieniędzy. W sieci agentów SGB można zrealizować przekazy Western Union w walucie PLN.

Poznaj możliwości

  • Transakcja jest wykonywana w w ciągu kilkunastu minut*.
  • Przekaz można zrealizować w dowolnej agencji WU - ponad 525 000 placówek agentów w ponad 200 krajach i terytoriach do dyspozycji Klienta**.
  • Przekaz dociera bezbłędnie do adresata.
  • Nie ma potrzeby posiadania konta bankowego, karty - wystarczy ważny dokument tożsamości.

*Przekazanie środków może być opóźnione lub usługi mogą być niedostępne w zależności od określonych warunków przekazu, w tym wysłanej kwoty, kraju przeznaczenia, dostępności waluty, kwestii regulacyjnych, wymogów dotyczących identyfikacji, godzin urzędowania placówek agencyjnych, różnic w strefach czasowych, wyboru opcji o późniejszym terminie odbioru. Zastosowanie mogą mieć również dodatkowe ograniczenia. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z Regulaminem Usługi.

**Liczba placówek ponad 525 000 – stan na 30.09.2019 r.

Istotne informacje

Usługę świadczy Western Union Payment Services Ireland Limited („WUPSIL” lub „Western Union”) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Wybrane Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej działają jako subagenci.

Przed potwierdzeniem przekazania wysyłanych pieniędzy otrzymają Państwo informację o maksymalnym czasie realizacji usługi, wysokości opłat prowizyjnych oraz kursie wymiany walut, odpowiadającym transakcji tym samym kanałem, który będzie wykorzystany do zlecenia przekazu pieniężnego.

Z usługi mogą korzystać osoby, które ukończyły 18. rok życia.