O Banku

Misją Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka jest bezpieczne świadczenie kompleksowych usług finansowych na rynku lokalnym, w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw a także jednostek samorządu terytorialnego, zamieszkujących lub prowadzących działalność na terenie funkcjonowania banku. Nasz bank uczestniczy również w podejmowaniu i wspieraniu inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.