Dane Banku

Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00 00 08 62 79, REGON: 000 50 61 88, NIP: 785-00-13-234.
Nr kierunkowy Banku: 9084 0003
SWIFT: GBWCPLPP

Obszar działania Banku

  1. Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Obszarem działalności Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka jest teren województwa wielkopolskiego.

Bank zrzeszający

Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu, tworząc Spółdzielczą Grupę Bankową.

SGB-Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23a
zarejestrowany pod KRS 0000058205 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP

Przynależność do systemu ochrony

Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka przynależy do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Spółdzielczy System Ochrony SGB z siedzibą w Poznaniu
61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 22/IIA
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000600238, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.